Noi ajutoare de stat pentru producătorii agricoli

 

Guvernului a adoptat ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2010  şi suma totală acordată fiecărei forme de ajutor de stat,  astfel:
1. ajutor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării pasărilor  si porcinelor
Pentru creşterea performanţei în sistemul de creştere al păsărilor şi porcinelor, crescătorii de porcine şi de păsări trebuie susţinuţi financiar în continuare prin ajutoare de stat, acordate în condiţiile prevăzute de legislaţia Uniunii Europene. Aceasta va conduce la dezvoltarea unor exploataţii viabile, eficiente şi moderne, capabile sa asigure competitivitate pe piaţa interna şi externa, condiţii de calitate controlată, precum şi dezvoltarea economiei rurale.
2. ajutor de stat pentru sectorul creşterii animalelor în vederea acoperirii costurilor legate de colectarea si transportul cadavrelor de animale
Ajutorul de stat se acorda sub formă de servicii subvenţionate in procent de până la 100%, producătorilor agricoli organizaţi în microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole,  care au încheiat contract de prestări servicii cu o unitate autorizată in conditiile legislatiei in vigoare să desfăşoare activitatea de procesare/incinerare/co-incinerare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.
3. ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură, acordat sub forma de rambursare, ca diferenţă dintre acciza standard şi cea redusă.
4. ajutor de stat pentru plata primelor de asigurare, pentru a veni în sprijinul producătorilor agricoli şi pentru încurajarea acestora să asigure culturile agricole, animalele, păsările şi familiile de albine. Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor mici şi mijlocii pentru plata primelor de asigurare conform contractelor  de asigurare încheiate  cu societăţile de asigurare-reasigurare.

Beneficiarii măsurilor 1, 3 si 4 sunt:
– producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, Registrul naţional al exploataţiilor, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare în scopul obţinerii producţiei agricole;

Beneficiarii masurii de la punctul 2 sunt:
Microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul creşterii animalelor, respectiv unităţile de producţie în care sunt ţinute, deţinute sau îngrijite animale de către producătorul agricol, înregistrate la direcţia judeţeană sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, şi în registrul agricol, în scopul obţinerii producţiei.

NOTĂ:
Actul normativ stabileşte sumele alocate de la bugetul de stat, atât pentru cele 3 (trei) forme de sprijin stabilite prin proiectele de acte normative prezentate în şedinţa de Guvern din 21 iulie 2010, cât şi pentru alte 2 (două) forme de sprijin – una anterior aprobată de Guvern, respectiv motorina utilizată în agricultură, şi una aflată în proces de aprobare, respectiv transportul cadavrelor de animale.

Formele  de sprijin aprobate pana in prezent care se acordă producătorilor agricoli  pentru anul 2010 şi sumele totale alocate

Forma de sprijin Suma alocată
Ajutoare de stat  (din bugetul national)  
Realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării păsărilor 62.485.000 lei
Realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor 62.474.000 lei
Plata primelor de asigurare 22.000.000 lei
Ajutoare pentru sectorul creşterii animalelor – pentru colectarea si transportul cadavrelor de animale 1.334.000 lei
Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură 215.000.000 lei
Total ajutoare de stat 425.047.000 lei
Forme de sprijin din fonduri europene (FEGA)  
Pentru crescătorii de vaci de lapte ale căror exploataţii sunt deţinătoare de cote de lapte pentru livrare şi/sau vânzări directe şi sunt localizaţi în zone defavorizate din România 22.447.205 euro 
Plăţi anuale suplimentare pentru stimularea activităţii exploataţiilor în sistemul de agricultură ecologică aflate în perioada de conversie 3.098.000 euro 
Total fonduri europene 25.545.205 euro

 

Sursa: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: